Zajęcia dodatkowe

Uwaga:) za zajęcia:

język angielski, religia, taniec nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat.

język angielski CODZIENNIE

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w oparciu o program nauczania zgodny z zaleceniami MEN.

Materiały wykorzystywane na zajęciach pochodzą do nauki języka angielskiego w przedszkolu między innymi: Cookie and friends (wyd. Oxford), Here’s Patch the Puppy (wyd. Macmillan) My First English Adventure (wyd.Longman) oraz do nauki w szkole podstawowej : Treetops (wyd. Oxford), First Friends 1 (wyd. Oxford), First Friends 2 (wyd. Oxford)

Na zajęciach wykorzystywane są rozmaite pomoce dydaktyczne tj. pacynki, karty obrazkowe, płyty CD, DVD, plakaty i inne. Dzieci słuchają bajek i opowiadań w języku angielskim.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, podczas której dzieci poznaję nowe słownictwo oraz całe zwroty, wyrażenia i zdania.


rytmika raz w tygodniu

religia raz w tygodniu

szachy raz w tygodniu

karate raz w tygodniu

zajęcia ogólno-rozwojowe NAUKA GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

taniec

spotkania z panią logopedą