Zajęcia dodatkowe

Zajęcia z podstawy programowej odbywają się codziennie. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie poprzez gry zabawy i śpiewanie. Rano wg podstawy programowej.Po południu utrwalamy z dziećmi piosenki

Sensoryka dla dzieci to zajęcia grupowe dla dzieci z wykorzystaniem elementów zabaw z zakresu integracji sensorycznej i metody ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne.

Bajkoterpia w przedszkolu codziennie.

W pracy z przedszkolakami wykorzystujemy metody, pedagogiki Marii Montessori.

SMART LAB- warsztaty naukowe dla przedszkolaków.

Spotkania z kulturą- to cykliczne teatrzyki dla dzieci w języku polskim i angielskim. Spotkania z muzyką AKADEMIA GRANIA I MUZYKOWANIA ADAMEUS

Zajęcia savoir-vivre dla przedszkolaków. BONAWENTURA AKADEMIA Dzieci uczestniczą również w warsztatach kulinarnych.