Opłaty

200zł wpisowe opłata jednorazowa

450zł czesne

 W ramach stałej opłaty:

- pobyt dziecka w godzinach od 7:00 do 17:00

– zajęcia z podstawy programowej,

- zajęcia dodatkowe: język angielski CODZIENNIE, rytmika, religia, taniec