Rozkład Dnia

 

7:00   SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • czynności opiekuńcze i organizacyjne
 • zabawy dowolne
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • zabawy ruchowe
 • kontakty z rodzicami

WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ

 • zabawy integracyjne
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp.
 • zabawy ruchowe,grupowe i ze śpiewem
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy dydaktyczne

8:15 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

8:30 ŚNIADANIE

 • wyrabianie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

9:00 – 11:00 WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI POPRZEZ

 • zajęcia dydaktyczne różnego typu
 • zajęcia dodatkowe
 • przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery, prace gospodarcze i ogrodnicze
 • obserwacje przyrodnicze
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna

11:15 – 11:30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

 • czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne

11:30 – 13:00 OBIAD

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

( 11:00  grupa Puchatki, 11:30  grupa Muminki, 12:00  grupa Montessori, 12:30 grupa „0”)

 

12:00 – 13:30 ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE

 • leżakowanie (grupy młodsze)

pozostałe grupy od 12:00

 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie
 • słuchanie bajek
 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci

14:30 PODWIECZOREK

 

15:15 – 17:00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy swobodne w sali i ogrodzie
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci
 • prace porządkowe
 • praca kompensacyjno-wyrównawcza
 • kontakty z rodzicami

ZAJĘCIA W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH DNIA MOGĄ BYĆ
Z PRZYCZYN OBIEKTYWNYCH ZAMIENNE.