Porozumienia

Porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

http://www.amw.gdynia.pl/

http://www.amw.gdynia.pl/title,Fotoaktualnosci,pid,7,eventid,1959,month,12,year,2013.html

Porozumienie z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni

http://www.wsks.pl/